http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/anunt_ocupare_post_contractual.pdf

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/decizie_etapa_de_incadrare.pdf

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/anunt_public_acord_mediu.jpg

 

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/anunt_concurs_referent_debutant.pdf  

 

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/anunt_concurs.pdf

 

 

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/ANUNT_PUBLIC_PASUNAT.pdf

 

http://primariapojejena.freewb.ro/feltolt/Regulament_Salubrizare_CS_OM_14022014_2_1.doc

 

 

R O M A N I A

JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA POJEJENA

Nr.550/17.02.2014

 

 

 

 

 

         COMUNA POJEJENA, jud. Caraş-Severin, localitatea Pojejena, nr.277, cod poştal 327300, nr. telefon/fax: 0255544355, e-mail: primariapojejena@yahoo.com, website www.primariapojejena.freewb.ro, cod fiscal 3227572, reprezentată prin Primar Mira Radovancovici, în baza OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, emite următorul

 

ANUNT PUBLIC

 

privind închirierea/concesionarea suprafeţelor de păşune către crescătorii de animale care se încadrează în prevederile legale din actele normative mai sus menţionate.

         Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei noastre sau prin mijloace de comunicaţie uzuale.

         Cererile se pot depune la sediul instituţiei noastre până la data de 27.02.2014.

         Data publicării prezentului anunţ: 17.02.2014.

 

 

PRIMAR,

Mira Radovancovici